"We willen een stabiel land dat bijdraagt aan een veilige regio waar we handel mee kunnen drijven en waar onze Europese waarden een kans krijgen om wortel te schieten."

- Alexander Pechtold

D66 is vóór

D66 staat voor een sterk Nederland in een sterk Europa. Daarom willen we goed samenwerken met landen binnen en buiten Europa. D66 is overtuigd voorstander van samenwerking met Oekraïne.
Veel gestelde vragen
D66 wil een hoge opkomst

Laat u niet weerhouden. Ga op 6 april stemmen!

Lees hier het opiniestuk van D66-Tweede Kamerlid en campagneleider voor het referendum Kees Verhoeven in de Volkskrant.

Lees meer

Drie redenen om vóór te stemmen

Oval 77 Copy 2 + Oval 77 + Oval 77 Copy

Veilige buitengrenzen

Dankzij de samenwerking tussen Europa en Oekraïne is er in het land in de afgelopen 24 maanden meer hervormd dan in de afgelopen 24 jaar.

Lees over veiligheid en mensenrechten

Sterke democratie

D66 vindt het belangrijk dat mensen zelf kunnen beslissen over hun eigen toekomst. De Oekraïners hebben gekozen voor een toekomst met meer vrijheden, welvaart en democratie.

Lees meer over veiligheid en mensenrechten

Vrije handel

Eén van de belangrijkste redenen om samen te werken met Oekraïne is het zo eenvoudig mogelijk maken van handel.

Lees meer over vrije handel

Meerderheid vóór samenwerking

In 2014 stemden zowel de Eerste als de Tweede Kamer met ruime meerderheid voor het Associatieverdrag met Oekraïne. D66 legt graag verantwoording af over haar stem voor dit verdrag. Daarom voeren wij ook volop campagne.

Wat vinden andere partijen

Feiten

  • Nee, dat is een hardnekkig misverstand. Dit referendum gaat over samenwerking tussen de Europese Unie en Oekraïne. Toetreding van Oekraïne tot de EU is niet aan de orde. Oekraïne is ook nog niet klaar voor een EU-lidmaatschap. Er is nog zo veel werk aan de winkel in zowel Oekraïne als binnen de EU, dat we op lidmaatschap niet vooruit kunnen en mogen lopen. Dat doen we ook expliciet niet met dit verdrag. De EU sluit deze verdragen af met landen over de hele wereld, van Chili tot Zuid-Afrika en Israël. Associatieverdragen zijn ons instrument om zo veel en goed mogelijk samen te werken en om handel te bevorderen en vergemakkelijken, juist wanneer EU-lidmaatschap geen reële optie is.

  • Oekraïne heeft een grote potentiele afzetmarkt voor bedrijven uit de Europese Unie. Bovendien is het een grote groeimarkt. Vooral Nederlandse agrarische bedrijven die hoogwaardige landbouwproducten als pootgoed, melkpoeder en bloemen exporteren kunnen hier profijt van hebben. Daarom zijn er in deze overeenkomst afspraken gemaakt om bureaucratie te verminderen en handelsbarrières weg te nemen. Naast onze handel, zal ook de handel tussen Oekraïne en de omliggende landen als Polen toenemen. Het belang van Nederland is verbonden aan het belang dat andere landen hebben bij dit verdrag. Het belang van onze mede-lidstaten speelt een rol, omdat wij Europa als geheel willen laten profiteren. D66 gelooft in een sterk Nederland in een sterk Europa. Dit is juist zo’n voorbeeld waarin dat goed duidelijk wordt. Als Polen en Duitsland profiteren, dan komt die trein ook een keer naar Nederland. Juist daarom vindt D66 het belangrijk dat niet alleen politieke partijen campagne gaan voeren voor een ‘Ja’ bij dit referendum, maar roepen we werkgevers en mkb’ers op om dat óók te doen.

  • Voor wie bedenkingen heeft bij het Nederlandse EU-lidmaatschap zal een nee-stem bij dit referendum geen uitkomst bieden. Dit referendum gaat over samenwerking tussen de Europese Unie en Oekraïne. We verlagen handelsbarrières en pakken corruptie hard aan, terwijl we de grondrechten en democratie in Oekraïne juist versterken. Daar profiteren Nederland en Oekraïne zowel economisch als op politiek vlak van. Een stem tegen het samenwerkingsverdrag is een stem tegen bovengenoemde kansen. Het voortbestaan van de EU zal geenszins in gevaar zijn.

  • Oekraïne heeft steun nodig in een moeilijke periode. Dit akkoord biedt juist de kaders om de problemen in Oekraïne aan te pakken. Wij hebben niets aan een land aan onze buitengrens dat in de kreukels ligt. We willen een stabiel land dat bijdraagt aan een veilige regio. In dit akkoord zijn duidelijke afspraken gemaakt over de harde aanpak van corruptie, het verstevigen van grondrechten en het versterken van de democratie. Veel Oekraïners hebben een flinke strijd geleverd om hier een handtekening onder te krijgen. In 2013 braken er in Kiev grote protesten uit omdat de toenmalige president Janoekovitsj – onder druk van de Russen – de samenwerkingsovereenkomst niet wilde tekenen. Janoekovitsj werd afgezet en een jaar later stond de Oekraïense handtekening alsnog onder het akkoord. Wij kunnen er nu voor zorgen dat die strijd niet voor niets is geweest.

  • Een krachtig Nederlands en Europees ‘Ja’ voor de samenwerking met Oekraïne is juist precies waar Poetin bang voor is. Oekraïne wil een bondgenoot zijn van Europa in plaats van een marionet van Rusland. De jonge, vaak hoogopgeleide, bevolking wil onder het juk van Poetin vandaan en heeft gekozen voor een toekomst met de blik richting Europa. Dit tot groot ongenoegen van Poetin, die graag ziet dat Oekraïne onder de Russische invloedsfeer blijft. De Oekraïense bevolking moet de vrije keuze hebben om nauwer samen te werken met Europa.

  • Dit is precies waarom D66 een positieve campagne gaat voeren. Dat zouden álle politieke partijen, het kabinet en het bedrijfsleven moeten doen. Het kabinet is echter enkel van plan “vragen te gaan beantwoorden”. Het is onze gedeelde verantwoordelijkheid om mensen goed te informeren, om mensen uit te leggen waarom deze samenwerkingsovereenkomst met Oekraïne zo belangrijk is. Aan D66 zal het in elk geval niet liggen! Kijk op referendum.d66.nl voor meer informatie

  • Delen van het akkoord zijn inderdaad op 1 januari 2016 in werking getreden, maar daar staat nog geen Nederlandse handtekening onder. Het is dus van groot belang dat mensen op 6 april gaan stemmen – vóór deze samenwerkingsovereenkomst met Oekraïne.

  • Raadgevende referenda versterken juist de parlementaire democratie. Voorwaarde is dat ze gaan over besluiten van de gekozen volksvertegenwoordiging. En als dat het geval is, is ieder onderwerp geschikt. Het is immers een besluit van de parlementariërs dat voorligt en niet het verdrag zelf. In 2014 stemden zowel de Eerste als de Tweede Kamer met ruime meerderheid voor het Associatieverdrag met Oekraïne. Dit initiatief van GeenPeil stelt dit besluit van politici aan de kaak. Als ruim 400.000 mensen voor een referendum tekenen, dan hebben politici blijkbaar iets uit te leggen. D66 legt graag verantwoording af over haar stem voor dit verdrag. Daarom voeren wij, anders dan de andere partijen, ook volop campagne.

Video

"Ik sta voor de Europese waarden. Daarom stem ik vóór op 6 april.”

Video

"Een stem vóór op 6 april helpt de kleine ondernemer in Oekraïne"

Video

"Een stem vóór bij het referendum helpt ons de Europese waarden te waarborgen."

Video

"Stem vóór betere mensenrechten en meer diversiteit in Oekraïne."